Kundecases

Mød mediepatruljen på Nyager Skole i Rødovre Kommune

“Hvis du træder ind i et klasseværelse på Nyager Skole i Rødovre, er der en chance for at du støder ind i skolens mediepatrulje. Det er elever, der hjælper andre elever i gang med it-værktøjer som fx OneNote eller Office 365-portalen.” Læs og hør omkring Mediepatruljen i Rødovre Kommune fortalt af Mediepatruljen selv og Pernille Reenberg som er lærer og it-vejleder på Nyager Skole i Rødovre.

 

Varde Kommune: “Office 365 har funktionsudtømt SkoleIntra”

En tydelig implementeringsstrategi og dedikeret indsats omkring Office 365 i Varde Kommune har givet dokumentplatformen en central rolle i skiftet fra Intra på vej mod Aula fortalt af Bjarne Højgaard Jensen og Bjarne Lund Christensen, som begge er skolekonsulenter i Varde Kommune.

 

Skive Kommunes læringsplatform er EasyIQ SkolePortal i naturligt sammenspil med Office365

“Skive Kommunes kommende læringsplatform skulle indeholde dynamiske elevplaner, nem og fungerende integration til Office365 samt understøtte arbejdet med SOLO-taksonomi og Rubrics.” Læs omkring Skive Kommunes valg af læringsplatform fortalt af Pia Klostergaard, Udviklingskonsulent i Skive Kommune.

 

Norddjurs Kommunes læringsplatform er EasyIQ SkolePortal

”I arbejdet med SOLO-taksonomi og hvordan den anvendes i forhold til læringsmål og succeskriterier så vi unikke muligheder i EasyIQ SkolePortal i netop arbejdet med disse i vores daglige undervisning.
Arbejdet med årsplaner er blevet væsentligt nemmere med brugen EasyIQ SkolePortal – det samme er arbejdet med distribution af opgaver og afleveringer med tidsstyring og feedback.” Læs omkring Norddjurs Kommunes valg af læringsplatform fortalt af Jacob Kjær-Madsen, Konsulent for IT og læring, Norddjurs Kommune.

 

Varde Kommune implementerer Microsoft sky til samtlige elever og lærere og EasyIQ har hjulpet med Office365

”Varde Kommune har droppet en traditionel BYOD-strategi og har udleveret i alt 6.800 bærbare til elever og lærere i kommunen. Som de første i verden kører de en skoleløsning til skybaseret produktion og deling af indhold, der omfatter Windows 10/Office 365-maskiner, Microsoft-skyen Azure inklusive brugervalidering i Azure Active Directory samt device management med Microsoft Intune.” Læs omkring Varde Kommunes spændende projekt fortalt af Klaus Vest, teamleder for Infrastruktur & Skole-IT i Varde Kommune.

 

Gladsaxe Kommunes læringsplatform er EasyIQ SkolePortal i sammenspil med Office365

”I Gladsaxe Kommune er vi meget ambitiøse omkring realiseringen af Folkeskolereformen. Vi har et tydeligt beskrevet didaktisk og pædagogisk grundlag for hele kommunen, som bl.a. indebærer tydelige læringsmål og tydelige differentierede evalueringskriterier for eleverne. Evalueringskriterierne er i vores tilfælde skrevet ind i en rubric. Rubric bliver dermed vores værktøj til at beskrive og sikre elevernes progression fortalt af Claus Møller, Digital læringskonsulent, Gladsaxe Kommune

 


Midtsjællands Gymnasium – forstærket samarbejde gennem digitalisering med EasyIQ Office365

”Vi er helt som andre gymnasier. Vi har rigtig mange it-systemer og værktøjer, hvis potentiale vi ikke altid får udnyttet til fulde. Derfor besluttede vi os sidste år for at sætte spot på, hvad det faktisk er lærerne efterspørger – og hvor de befinder sig kompetencemæssigt. Læs omkring Midtsjællands Gymnasiums valg om forstærke samarbejdet og kompetencerne omkring EasyIQ Office365 fortalt af Anne Vibeke Vennerstrøm, Pædagogisk leder, Midtsjællands Gymnasium

 

Vordingborg Kommune har valgt en digitalstrategi med EasyIQ Office365 og læringsplatformen EasyIQ SkolePortal
Vordingborg Kommune

”Vi har valgt en strategi med udlevering af iPads til alle elever på mellemtrinet, lærere og pædagoger, samt en infrastrukturudvidelse af WiFi og båndbredde til internettet” Læs omkring Vordingborg Kommunes valg af fremtidig samarbejdsplatform fortalt af Allan Valentine Sørensen, Skolekonsulent i Vordingborg Kommune.

 

Svendborg Kommune har valgt Google Apps som central dokumentplatform i deres digitale strategi.Frederiksberg Kommune

Morten Bang som er it-konsulent i Svendborg Kommune fortæller om valget af EasyIQ som leverandør på GAfE og det hidtidige samarbejde omkring løsningen.

 

Frederiksberg Kommunes fremtidige strategi for skole-it indeholder en Office 365 løsning leveret af EasyIQFrederiksberg Kommune

Læs hvordan Frederiksberg Kommune valgte løsning og leverandør fortalt af Mads Egsholm, Specialkonsulent Frederiksberg Kommune.

 

Odsherred Kommunes læringsportal i skyen er baseret på EasyIQ Office365 og læringsplatformen EasyIQ SkolePortal
Odsherred Kommune

Søren Østrup, IT projektleder/IT tekniker i Odsherred Kommune fortæller omkring kommunes proces fra undersøgelse af løsninger på markedet til valg af leverandør til den fremtidige læringsportal og læringsplatform i skyen.

 

Kolding Realskole har valgt EasyIQ som leverandør af Office 365
Kolding Realskole

Aase Jakobsen fortæller omkring Kolding Realskoles valg af leverandør, samarbejdet og de gode funktionaliteter, som løsningen har givet.

 

Frederikssund Kommune bruger EasyIQ Office365
Frederikssund Kommune

Vi kiggede på løsningerne i markedet og derefter var beslutningen nem udtaler Peter Hyldahl, It-konsulent fra Frederikssund Kommune.

 

Frederikssund Private Realskole på Office 365 med UNI-Login
Frederikssund Private Realskole

En kraftig opgradering af den eksisterende infrastruktur eller en skole i skyen?
Svaret lå heldigvis lige til højrebenet udtaler Dorthe Thestrup, It-ansvarlig, Frederiksund Private Realskole.

 

Vallensbæk Kommune fra Live@edu til Office 365
Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune ønskede at videreføre deres Live@edu til Office 365 og tog derfor kontakt til Systemtech for at høre mere omkring EasyIQ Office365 – Læs It- og digitaliseringschef Bjørn Borups udtalelser omkring overgangen og samarbejdet med Systemtech.

 

Taastrup Realskole og Office365 – hvorfor valget faldt på EasyIQ
Taastrup Realskole

Karsten Ulrik, Lærer og It-administrator fortæller om brugen af løsningen og samarbejdet med EasyIQ.

 

Skanderborg Kommunes valg af EasyIQ ConnectAnywhere og EasyIQ Office365Skanderborg Kommune

Skole-it med Bring Your Own Device-strategi

Skanderborg Kommune fortæller hvorfor de bruger EasyIQ ConnectAnywhere som en del af kommunes Bring Your Own Device-strategi. Gennem interviews med både elever, lærere og it-afdeling fortæller artiklerne om kommunens valg af EasyIQ ConnectAnywhere og Office365.

 

40.000 Office-pakker er klar til download til eleverne i Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune

Med EasyIQ Office365 har brugerne fået adgang til en webportal, som indeholder personligt område, klasse-sider, Office-funktionaliteter og en lang række andre værktøjer samt den fulde Office-pakke, som eleverne frit kan downloade og installere direkte på deres egne maskiner.Se yderligere information omkring dette i artiklen fra TV2 Østjylland.

 

Nørre Aaby Realskole på EasyIQ Office365
Nørre Aaby Realskole

Læs argumenterne for hvorfor Nørre Aaby Realskole valgte EasyIQ Office365 fortalt af Kenneth Clasen, Viceskoleleder, Nørre Aaby Realskole.

 

Lynudrulning af Office365 i Helsingør Kommune med EasyIQ
Helsingør Kommune

Læs hvordan Helsingør Kommune nemt fik udrullet EasyIQ Office365 som deres egen skolesky.

 

Kjærgaard Landbrugsskole bruger EasyIQ ConnectAnywhere og EasyIQ Office365
Kjærgaard Landbrugsskole

Læs hvorfor Kjærgaard Landsbrugsskole valgte EasyIQ ConnectAnywhere og EasyIQ Office365 af Chresten Jakobsen, It-ansvarlig, Kjærgaard Landsbrugsskole.