Ugeplan

Ugeplan i EasyIQ SkolePortal giver et hurtigt billede af ugen.

Øverst kan lærerne skrive eller optage sin ugeplan til klassen – eller bruge området til egne noter på klassen. Alle tekstområder i EasyIQ SkolePortal giver mulighed for at optage dig selv via webcam eller mobilkamera istedet for at skrive tekst ind, så optag en video med dit budskab er en mulighed.

På ugeplanen findes Vigtig information, Forløb, Forberedelse og Mere information.

Vigtig information kan indeholde alt som læreren finder vigtigt at kommunikere til klassen og forældrene.

Forløb er aktive forløb der ligger tilgængelige i ugen.

Forberedelse kan både være opgaver og lektier i forløb eller noget læreren selv skriver eller optage som forberedelse.

Mere information dækker over mindre vigtige informationer som stadigvæk har sin berettigelse i ugeplanen.

Skemaet har fået sin egen fane, hvor du får overblikket over den valgte klasses skema – Ferier og begivenheder oprettet af Ferie-administratorer vises ligeledes i ugeplanen og skemaet.

Skemabrikkerne opstår på baggrund af Office365 skemabrikker: https://easyiq.dk/skemabrikker-i-office-365/ 

Ugeplanen i EasyIQ SkolePortal ser således ud:
Ugeplan

Ugeplans skema i EasyIQ SkolePortal ser således ud:
Skema