Midtsjællands Gymnasium – forstærket samarbejde gennem digitalisering

Hvordan lykkes digital opkvalificering af lærere?

Anne Vibeke Vennerstrøm, der er pædagogisk leder på Midtsjællands Gymnasium (MSG).

Anne Vibeke Vennerstrøm, der er pædagogisk leder på Midtsjællands Gymnasium (MSG).

Det er ikke let at svare på, fordi det er et spørgsmål om ledelse, kompetencer, kulturændringer og nysgerrighed. Her er der en beretning fra marken – om at være ærlig over for sig selv og tage den derfra.

Kursus for it-superbrugere på MSG

Kursus for it-superbrugere på MSG

”Vi er helt som andre gymnasier. Vi har rigtig mange it-systemer og værktøjer, hvis potentiale vi ikke altid får udnyttet til fulde. Derfor besluttede vi os sidste år for at sætte spot på, hvad det faktisk er lærerne efterspørger – og hvor de befinder sig kompetencemæssigt. Det var første skridt i en proces, som nu har resulteret i et givende opkvalificeringsforløb for vores lærere i partnerskab med Microsoft.”

“Det første skridt var at afklare lærernes kompetenceniveau. Det var interessant at se, hvordan
lærerne vurderer egne kompetencer. At skulle være ærlig over for sig selv, sine kolleger og ledelsen på den
måde. Det kræver mod. Men det er nødvendigt, hvis vi skal understøtte lærerne lige hvor de er. Vi spurgte også, hvad de gerne ville blive bedre til. Her var et værktøj som OneNote i høj kurs – enkelte havde
arbejdet med det før og havde set uendelige muligheder.”

Hvad skulle MSG så konkret gøre for at opkvalificere lærerne?

”Vi fik anbefalet Microsofts teach smarter program fra vores leverandør EasyIQ, som har stået for oprettelsen og vedligeholdelsen af vores EasyIQ Office365 løsning.
Først ville vi gerne have en underviser med praksiserfaring, men vi besluttede os for at se hvad Microsoft havde at byde på. Det har vi ikke fortrudt. Vi fik en solid indføring i hvordan vi kan følge
elevernes arbejde på nye måder og de gode samarbejdsmuligheder for lærere, ledelse og elever i Office 365. Vi synes især OneNote og klassenotesbogen kan meget. Jeg ved næsten ikke hvad jeg gjorde før.”

Første kursus - hands-on øvelser for lærerne

Første kursus – hands-on øvelser for lærerne

Lærerne fik en 4-timers workshop i starten af skoleåret, 1.g-eleverne blev tilbudt kurser i Office 365 til skolearbejdet og lærerne fik en opfølgende spørge-session. En gruppe af lærere blev udvalgt som superbrugere og fik supplerende undervisning af Microsoft. Ved at uddanne superbrugere sikres det, at den daglige sparring om it i undervisningen løftes af praktikere som lærerne er fortrolige med.

”Der er virkelig meget potentiale. Men de praktiske og tekniske detaljer skal naturligvis være på plads. Det kræver tålmodighed at arbejde på nye måder. Vi er ikke i mål med vores
digitalisering – men er man nogensinde det? Der kommer jo hele tiden nye teknologiske muligheder, som man skal gribe. Vi er i hvert fald kommet langt længere med at styrke samarbejdet igennem digitalisering.”

Anne Vibeke Vennerstrøm,
pædagogisk leder på MSG

Kundecasen af udarbejdet af Erik Carter, Microsoft