Forlag

Vi har igangsat samarbejdet med forlagene for at give et naturligt sammenspil mellem fagportalerne og EasyIQ SkolePortal

Læringsforløb, årsplaner, fælles mål, tegn på læring og evalueringskriterier som ligger i fagportalerne som kommunerne og skolerne har adgang til kobles altså direkte med læringsplatformen.

Vi samarbejder gennem API til forlagene.

  • Clio
  • Gyldendal
  • Alinea
  • Skoledu
  • LærIT/SkoleTube

Det giver mulighed for at arbejde med fagligt stærke læringsforløb og fællesmål fra fagportalerne og koble disse med opgaver og slutprodukter direkte i SkolePortalen samt herefter at foretage evalueringen.

Vi har lavet et generelt API hvor forlagene vil have mulighed for at kunne indleverer og synliggøre deres forløb/indhold i vores læringsplatform.

I videoen herunder gennemgås skabeloner, vidensdeling og netop forlagsintegrationen i EasyIQ SkolePortal.

EasyIQ SkolePortal – Kopiering af årsplan fra digitalt forlag

EasyIQ SkolePortal – Digitale forlag

Tips og tricks mellem EasyIQ SkolePortal og SkoleTube

Indsæt fra SkoleTube

Videovejledning fra SkoleTubeguide

Padlet giver dynamik

Stilladsering med Pixton

Link til ressourcekanal