Office 365 og lynudrulning i Helsingør

Hvad gør man lige på forvaltningen, når skolerne står og trækker i én for at komme i gang med Office 365? Student Advantage-aftalen er på plads, men måske er man ikke helt klar med den pædagogiske Helsingør Kommunestrategi, handleplaner, kompetenceudvikling osv. endnu.

I Helsingør Kommune har man med hjælp fra EasyIQ foretaget, hvad jeg vil kalde en ’lynudrulning’. Båret ud med hjælp-til-selvhjælp fra forældre og elever, har kommunen formået i løbet af ganske kort tid at give skolerne mulighed for at komme i gang med Office 365.

Selve installationen af Office-pakker på elevernes enheder foregår som hjemmearbejde, for ikke at danne trafikpropper på skolens trådløse net. Det kan måske lyde som en nødløsning, at skolerne ikke selv påtager sig denne opgave i en 1:1 kommune, hvor service og support normalt foregår i skolens regi. Men jeg ser det snarere som en del af et konstruktivt skole-hjem samarbejde.

Som med al mulig andet hjemmearbejde, får forældrene indsigt i, hvad der foregår i skolen. I dette tilfælde er forældrene selv med til at fylde redskaber i elevernes digitale penalhus, som eleverne også dermed får ejer- og kendskab til.

Kommunikationen foregår i sagens natur via SkoleIntra og installeringen af Office-pakken sker via elevernes UNI-login fra en interimistisk underside på kommunens hjemmeside. Større apparat behøver man faktisk ikke at sætte i gang, hvis målet ’bare’ er en hurtig og effektiv udrulning.

Tag et smugkig på, hvordan Helsingør Kommune har grebet sagen an på helsingor.dk/skolesky. Og få et indtryk af, hvordan Helsingør Skole har fortalt historien på deres hjemmeside, også til et publikum (fx skolesøgende familier) uden for skolens eget regi.

Af Torben Andersen, teknologirådgiver

 

Pressemeddelelse fra Helsingør Kommune

Helsingør, den 31. oktober 2014

Fem gratis Office-pakker til elever og medarbejdere

Stor it-opdatering på skolerne skaber grundlaget for fremtidens digitale læringsmiljøhelsingørkommunelogo

De seneste tre år har folkeskolerne i Helsingør Kommune profiteret af de massive it-pædagogiske investeringer skolevæsenet foretog i 2010-2011. Trådløst internet, interaktive tavler og netbooks har i kombination med efteruddannelse af lærere og pædagoger skabt grundlaget for en gennemgribende digital udvikling af skolerne. I dag er it-understøttelse af undervisningen en helt naturlig del af elevernes dagligdag.

Men den teknologiske udvikling går stærkt. Og allerede nu er det nødvendigt med en større opgradering af it-infrastrukturen på skolerne. Hen over efteråret bliver skolernes trådløse internet forstærket og i nærmeste fremtid – når de enkelte skoler er klar – får alle elever uden omkostninger for hjemmet tilbudt fem Office-pakker til både deres skole-pc og egne digitale enheder. Desuden vil alle elever få mulighed for at downloade Office-programmer til fem mobile enheder, tablets og smartphones. Senest ved årsskiftet får alle medarbejdere der underviser, adgang til de samme muligheder. Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Christian Holm Donatzky (R) begrunder behovet for en opgradering:

  • Elever og medarbejdere skal klædes på med ordentligt it-udstyr. Teknikken skal virke så pædagogikken kan få lov at leve digitalt. Det motiverer til den nytænkning og innovation, vi gerne vil have på skolerne.

Helsingør Kommune har indgået en aftale med Microsoft om adgang til online tjenesten Office 365. Aftalen giver ikke alene eleverne adgang til at installere den professionelle kontorpakke Office på deres egne enheder, men åbner også for sikker og annoncefri produktion og samarbejde ’i skyen’, som kaldes for Helsingør Skolesky. Skoleleder Karl Sinding fortæller om baggrunden for aftalen:

  • Brugt i undervisningen giver it-programmerne adgang til et digitalt læringsmiljø som stimulerer de fagligheder og kompetencer, vi gerne vil fremme, fx samarbejde, kommunikation og kreativitet. Vi stiller digitale produktionsværktøjer til rådighed, så medarbejderne kan planlægge undervisningen med eleverne i rollen som aktive deltagere i læringsprocessen.

Mest kendt i Office-pakken er nok de professionelle programmer som Word, Excel og PowerPoint. I Office 365 fungerer programmerne både online og offline. Det betyder at elever og medarbejdere kan arbejde sammen uafhængigt af tid og sted. Skoleleder Karl Sinding uddyber:

  • Eleverne skal have de samme digitale redskaber som de voksne. Skolen er deres arbejdsplads og hvis vi forventer at de skal yde en indsats må vi også sørge for, at rammerne er i orden. Rammerne i fremtidens skole skal være fleksible. Derfor satser vi på en åben, men sikker platform til eleverne.

Alle elever får besked fra skolen når deres computere er klar til at gå på Helsingør Skolesky og installere Office2013

Kontaktoplysninger

Christian Holm Donatzky, 41 86 98 14, e-mail: [email protected]

Skoleleder Karl Sinding, 4928 1850, e-mail: [email protected]