Varde implementerer Microsoft sky til samtlige elever og lærere

Varde Kommune har droppet en traditionel BYOD-strategi og har udleveret i alt 6.800 bærbare til elever og lærere i kommunen. Som de første i verden kører de en skoleløsning til skybaseret vardeproduktion og deling af indhold, der omfatter Windows 10/Office 365-maskiner, Microsoft-skyen Azure inklusive brugervalidering i Azure Active Directory samt device management med Microsoft Intune.

Varde Kommune er den første i verden der kører en skoleløsning i skyen for samtlige lærere og elever til produktion og deling af indhold. ”I nogle år forsøgte vi med at lade eleverne tage deres egne enheder med, men rent praktisk gav det for mange udfordringer for lærerne i hverdagen. Nu har alle en skolemaskine, som de skal have med i tasken på samme måde som en udleveret bog,” forklarer Klaus Vest, teamleder for Infrastruktur & Skole-IT i Varde Kommune.

Løsningen understøtter skybaseret elevproduktion og deling af indhold. Læringsplatformen i Varde er Meebook, som har en snitflade mod Office 365, som leveres i samarbejde med EasyIQ, men ifølge Klaus Vest arbejdes der på at udvikle denne snitflade yderligere for at sikre det rigtige flow mellem de to platforme. Elever og lærere må anvende maskinerne, som de vil, men da det er en skolecomputer, kan Klaus Vest og hans kolleger stille krav til, hvad der må være på den og om nødvendigt geninstallere den.

Lokal Office 365-installation

Der er en lokal installation af Office 365 på alle maskiner, da rene skyløsninger har vist sig at være utilstrækkelige. ”Vi havde det problem indtil sidste år, at vi ikke kunne gennemføre 9. klasses afgangsprøver med skyløsningerne på grund af manglende formateringsmuligheder. Noget så simpelt som spalter var ikke muligt, bare for at tage et enkelt eksempel,” fortæller Klaus Vest, der tilføjer, at dokumenter i den lokale Office 365 som første prioritet gemmes i skyen.

Ændringer i standardløsningen

Som first mover er Varde stødt ind i nogle udfordringer, som har krævet justeringer i standardløsningen. Login til Azure er per standard en to-trins validering, hvor brugeren skal taste en kode ind, der bliver tilsendt i en SMS. Det går naturligvis ikke med brugere, der ikke har en mobiltelefon, så Microsoft har nu implementeret en indstilling, hvor man kan slå to-trins valideringen fra.

I nogle år forsøgte vi med at lade eleverne tage deres egne enheder med, men rent praktisk gav det for mange udfordringer for lærerne i hverdagen. Nu har alle en skolemaskine, som de skal have med i tasken på samme måde som en udleveret bog. ” Klaus Vest, teamleder for Infrastruktur & Skole-IT i Varde Kommune

Da mange online læringsmidler kræver UNI-Login, har man fået implementeret en løsning fra EasyIQ, der betyder, at man ved login til Azure automatisk er logget ind med sin UNI-Login.

Inden for budgettet

Indkøbet af de mange maskiner, som er planlagt til at blive udskiftet efter tre år, klares ifølge Klaus Vest inden for den budgetramme, der gennem årene har været gældende for skole-it. Supporten står to medarbejdere i hans afdeling for. De tekniske udfordringer har dog været til at overse. ”Rent teknisk har det bare virket. Den største opgave har været kompetenceudviklingen ude på skolerne,” siger Klaus Vest.

Office365 løsningen har været en centraldel af hele setup’et, at få på plads og dette er sket med vores fulde tilfredshed via EasyIQ, hvor vi også har kunnet benytte os af deres knowhow indenfor netop Office365, når der var udfordringer og lignende som vi var uforstående overfor. Det har været en fornøjelse, at se samarbejdet mellem de forskellige leverandører, som alle har ageret professionelt omkring os som fælles kunde og få Azure, Office365 og læringsplatformen i kommunen til at spille rigtig godt sammen.

Varde Kommunens løsning har allerede vakt stor bevågenhed hos andre kommuner, som interessant har fuldt med på sidelinjen og ønsker at gå samme vej som first moverne. Den indledende dialog omkring hvordan dette setup bedst igangsættes er derfor allerede i gang hos flere andre, hvor EasyIQ også er involveret som leverandør og samarbejdspartner.

Facts:

  • Varde Kommune
  • 21 skoler
  • Ca. 1080undervisere
  • Ca. 5645 elever
  •  6800 maskiner fordelt på de 21 skoler. Budgettet udskift af ca. 1900 maskiner årligt.