Læringsplatform i Gladsaxe Kommune

I Gladsaxe Kommune er vi meget ambitiøse omkring realiseringen af Folkeskolereformen. Vi har et tydeligt beskrevet didaktisk og pædagogisk grundlag for hele kommunen, som bl.a. indebærer tydelige læringsmål og tydelige differentierede evalueringskriterier for eleverne. Evalueringskriterierne er i vores tilfælde skrevet ind i en rubric. Rubric bliver dermed vores værktøj til at beskrive og sikre elevernes progression.

Vi understøtter elevernes læring digitalt med en 1:1 strategi for alle elever og pædagogisk personale i kommunen.

Sidst på skoleåret 2014 stod vi overfor en proces omkring, at styrke den digitale understøttelse af elevernes læring. I den forbindelse begyndte vi at undersøge markedet for læringsplatforme, som samtidig skulle kunne supportere vores valg omkring brugen af Rubric, som er en matrice til synliggørelse af læringsmål på 4 niveauer.

Forudsætningerne for vores valg var foruden mulighederne for brugen af Rubric også at det skulle være nemt for underviserne at videndele læringsforløb og læringsmål. Det skulle altså være nemt som underviser, at lade sig inspirere af andres læringsmål og videreudvikle på disse. Yderligere skulle læringsplatformen kunne tilbyde opbygning af multi-modale forløb og selvfølgelig kunne understøtte vores valgte iPad-strategi i kommunen.

Vi valgte at indgå samarbejde med EasyIQ A/S omkring deres læringsplatform ”EasyIQ SkolePortal”, som indeholdt en lang række af de funktionaliteter, som vi efterspurgte til vores fremadrettede arbejde med bl.a. læringsmål. EasyIQ var med på at Rubric matricen skulle inkorporeres som en naturlig del af arbejdet med læringsforløb, forenklede fælles mål og synlige læringsmål.

2015-12-16_082151

En Rubric synliggør evalueringskriterier på 4 niveauer. De fire niveauer skal formuleres, så alle elever kommer til at arbejde lige hårdt, for at opnå deres mål.

Hvert niveau skal udvikles så eleverne både opnår overfladeforståelse og dybdeforståelse.  Progressionen i rubricen formuleres med udgangspunkt i principperne i Solo taxonomien.
En rubric gør læringsmål og evalueringskriterier synlige for eleverne. De fire niveauer skal understøtte eleverne i at komme fra deres nuværende niveau til deres ønskede mål. En rubric skal tydeliggøre for eleverne, hvad de kan gøre for at vise, at de har opnået deres mål.

Som en del af læringsplatformen valgte vi at supplere løsningen med Office 365, som EasyIQ også har oprettet og vedligeholder for os. Office 365 giver eleverne velkendte skrive, regne og præsentationsværktøjer både på iPad, computere og mobiler. Det er derfor simpelt for elever og undervisere, at arbejde med læringsmål i læringsplatformen. Samtidig er det muligt at gøre velkendte Office-dokumenter til en del af læringsforløbet og arbejdet hermed.

Vi afholder løbende udviklingsmøder omkring løsningen, hvor vi sammen med EasyIQ kigger på nye muligheder og evt. forbedringer af løsningen.

Vi er fuldt ud tilfredse med den proces vi indtil videre har været gennem. SkolePortalen giver os værktøjer til at støtte vores arbejde med læringsmål og evalueringskriterier, og vi er allerede nået et godt stykke ned af vejen i dette arbejde. Dermed dog ikke sagt vi er i mål – dette er en proces over mange år, men det er dejligt, at se, at EasyIQ SkolePortal bliver brugt og undervisere og elever begynder at tage læringsmål, læringsforløb og Rubrics til sig.

Specielt eleverne har taget Rubrics til sig, da det giver eleverne et markant forbedret og mere overskueligt billede af ”Hvad er det min underviser forventer, at jeg skal kunne i dette forløb”, så det er et meget positivt skridt i arbejdet med målstyret læringsmål.

Claus Møller, Digital læringskonsulent, Gladsaxe Kommune