Godt at bruge sin egen computer

Asger Stage fra 8.a på Mølleskolen har gang i sin iPad, de to klassekammerater, Laura Thybo og Anna Keldorf sidder og arbejder på hver deres Mac, og så kan de fortælle, at der da også er nogle i klassen, der bruger pc. Selvom maskinparkenMølleskolen ipad mac ConnectAnywhere på den måde bliver lidt broget, har de via portalløsningen EasyIQ

ConnectAnywhere adgang til de samme undervisningsprogrammer, til eget drev og klassedrev og til at printe på skolens printere.

”Jeg synes, det er rigtig godt at kunne bruge sin egen computer på skolen, fordi man så også har sin egne ting på den. Og så kan man jo også selv være med til at vælge, hvilken computer, man vil arbejde på,” siger Laura.

For Asger har løsningen også betydet, at han slipper for en masse bøvl. ”Jeg skriver mine opgaver på iPad, og før var det meget besværligt at skulle flytte teksterne over på andre computere. Men nu har jeg direkte adgang til mit eget drev, både på skolen og hjemme, og kan skrive opgaven dér,” fortæller han.

Netop adgangen til at arbejde videre hjemmefra ser eleverne som en stor fordel.

”Hvis man for eksempel er startet på en opgave på skolen og ikke er blevet færdig med den, så skriver man bare videre på den hjemmefra uden at skulle flytte den over på en anden computer. Den ligger

der bare,” fortæller Anna.

Eleverne fortæller, at der ikke har været nogen problemer med at tage egne computere med på skolen. I frikvartererne lægger de dem bare ned i deres tasker, og de har ikke været ude for, at der er blevet

stjålet computere.

BYOD giver både pædagogisk og økonomisk meningSkanderborg Kommune

Mølleskolen i Ry i Skanderborg Kommune har med succes implementeret en Bring Your Own Device-strategi

(BYOD). Forudsætningerne har været et velfungerende netværk, webbaserede og centralt hostede undervisningsprogrammer, en single sign-on portalløsning samt et godt samarbejde med de involverede it-folk.

Lise Thomsen, it-vejleder på Mølleskolen i Ry, er ikke i tvivl: Skolens strategi med at lade eleverne anvende deres egne computere i undervisningen kombineret med en single sign-on portalløsning har pædagogisk set haft stor betydning.

”Strategien betyder, at eleverne nu kan sidde på deres egne pladser eller rundt omkring på skolen og arbejde på deres egne computere, ligesom de umiddelbart har adgang til undervisningsprogrammer og fælles dokumenter hjemmefra. Det giver meget bedre muligheder for at lave it-understøttet undervisning,” fortæller hun.

Det er typisk fra 7. klasse og opefter, at eleverne anvender egne computere i undervisningen.

På det tidspunkt har konfirmationen kastet en bærbar computer eller tablet af sig, som eleverne gerne tager med i skole. Hvis eleven ikke har mulighed for at medbringe egen computer, stiller skolen én til rådighed i undervisningstiden.

I et projekt med papirløs undervisning på 7. klassetrin, kan eleverne også låne en laptop med hjem efter skoletid.

Også økonomisk aspekt I Skanderborg Kommune har it-afdelingen fortrinsvist en rådgivende funktion over

for skolerne, så man kan ikke diktere en given strategi. ”BYOD er ikke fra vores side blevet formuleret

som kommunens strategi. Men det er da klart, at et initiativ, som det vi ser på Mølleskolen, flugter fint med initiativerne i den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi fra KL og de udviklingstendenser, vi i øvrigt kan se rundt omkring,” siger Karsten Karlsen, projektleder i Skanderborg Kommunes it-afdeling.

Ud over de pædagogiske gevinster ved strategien, har man fra kommunens side heller ikke været blind for det besparelsespotentiale, der ligger i strategien.

”Tidligere kunne man udelukkende anvende skolens computere i undervisningen, og hvis vi skulle stille en computer til rådighed til hver elev, skulle skolerne samlet set indkøbe og vedligeholde op mod 9000 maskiner, hvilket lige nu ikke virker særligt sandsynligt,” siger Brian Ladefoged, driftsansvarlig for skole-it iSkanderborg Kommune.

 

Single sign-on portal

Al skole-it i Skanderborg Kommune kører i dag på kommunens centrale servere eller er webbaseret. De trådløse netværk på skolerne er blevet etableret og løbende opgraderet gennem de sidste tre år, så infrastrukturen er grundlæggende på plads til at supportere en BYOD-strategi, selv om der til stadighed givet vil være et behov for at supplere med yderligere access points enkelte steder. Men for at kunne tilbyde en ensartet tilgang til undervisningsressourcerne fra forskellige enheder samt hjemmefra har man også valgt at implementere single sign-on portalløsningen EasyIQ ConnectAnywhere. Eleverne logger ind med deres UNI-Login og får i portalen adgang til en linksamling, til eget drev og klassedrev samt mulighed for at printe til skolens printere.

Heller ikke her har man kunnet diktere brugen af løsningen på den enkelte skole, men på Mølleskolen har  man taget godt imod den.

”Løsningen er meget let at anvende, og det er en stor fordel, at eleverne ved hjælp af et enkelt log-in kan få adgang til de webbaserede undervisningsressourcer, vi anvender i undervisningen, samt til deres eget drev og klassens drev,” siger Lise Thomsen.

For Karsten Karlsen er løsningen også et godt bud på enkel adgang til de relevante ressourcer. ”Man skal ikke undervurdere betydningen af single sign-on i den her sammenhæng. Det er virkelig forsøget på at realisere portaltankegangen, hvor der er en enkel og entydig vej ind til de læremidler, man skal bruge,” siger han.

Diversiteten en udfordring

Der er dog andre bud på portaler og webbaserede løsninger til lagring og udveksling af filer, som elever og lærere kan vælge at anvende, og det er én af udfordringerne i sådan et projekt, fortæller Brian Ladefoged.

”Faktisk så er diversiteten på det her område én af udfordringerne, da mange elever og lærere jo er vant til at bruge andre værktøjer som for eksempel Dropbox og SkoleIntra. Og når man ikke kan diktere anvendelse af en bestemt løsning, kan der sommetider alligevel opstå tvivl om, hvor de fælles dokumenter ligger,” siger

han. Målet er derfor, at den valgte portalløsning efterhånden bliver den foretrukne vej ind, simpelthen fordi den er nem at anvende.

Skanderborg Kommune har tidligere anvendt en Citrix-løsning til at give lærerne adgang hjemmefra til intranet og andre ressourcer, men den løsning er nu ved at blive erstattet af ConnectAnywhere-løsningen.

Forskellige terminalløsninger var også på bordet, da man skulle beslutte sig for en portalløsning, men de faldt på licensomkostningerne og den indtil videre svage understøttelse af arbejdet med multimedier.

Samarbejde en forudsætning

Både fra centralt hold og på Mølleskolen har man valgt ikke at præsentere portalløsningen som et stort it-projekt med fast bagkant og detaljerede mål for succes. ”Det er et stykke benarbejde, der skal gøres for at udbrede anvendelsen. Vi prøver at sprede frøene ved at vise vejen ind til de forskellige muligheder i løsningen, når der er lejlighed til det. Og de tilbagemeldinger vi har fået indtil videre er helt overvejende positive,” fortæller Lise Thomsen.

Hun fortæller også, at et godt samarbejde dels med den centrale it-afdeling, dels med Systemtech, som er leverandør af løsningen, har været en forudsætning for projektet. Tæt samarbejde er i det hele taget en forudsætning, når man kører med en centraliseret understøttelse af skole-it, mener hun.

”Der var naturligvis en bekymring for at give afkald på fleksibilitet, da vi centraliserede vores it, men vi har et rigtig godt samarbejde med vores it-afdeling i det daglige og får hurtig respons, hvis vi for eksempel skal have adgang til et nyt program.”

Videre frem

Ud over løbende at få tilføjet nye links er næste skridt i projektet at give adgang til Office 365 via portalen. Adgang for de enkelte skoler til selv at lægge links ind samt support for Android-enheder er andre punkter i leverandørens roadmap,som man ser frem til. ”Perspektivet for den videre udvikling er at fylde mere indhold på, så det virkelig bliver den portal, vi gerne vil have. Udfordringen bliver så at undgå at fylde så meget på, at det bliver uoverskueligt,” siger Lise Thomsen.