Den gode Microsoft Teams strategi – vi hjælper!

SuperTeamsblog

Hvad er den gode Teams strategi i kommunen og på den enkelte skole? Hvordan sørger vi for at få lavet en strømlinet oprettelsesplan og vedligeholdelse, så jeres brugere ikke drukner i mange Teams med ensartede navne?

For mange af kommunerne og folkeskolerne er det samtidig vigtigt at få et sammenspil med Aula og Teams, hvor Teams kan fungerer som løftestang i henhold til nogle af de områder, som Aula ikke løser optimalt, men som var tilgængelige i SkoleIntra.

I samarbejde med en række af vores kunder har vi udviklet en automatisk oprettelse og vedligehold af Microsoft Teams både i brug kollegialt mellem kollegaer og ansatte, hvor driveren primært er kommunikation, koordinering, samarbejde og arbejdet med fælles filer samt ligeledes til brug på klassen mellem lærer og elev, hvor brugen primært er orienteret mod den gode digitale læring.

EasyIQ kan bistå såvel automatisk Teams oprettelse til brug i begge kerneområder.

Dette sikrer en automatisk ensartet Teams strategi med fælles Teams baseret på jeres ønsker og med en tilgang der fjerner administrativt oprettelses og vedligeholdes tid for de ansatte, som primært kan fokusere på indholdet i deres Teams.

Oprettelsen af automatiske Teams har vi delt op i 2 moduler:

  1. Klasseteams og alle-ansatte-teams – har fokus på automatisk oprettelse og vedligehold af et ansatte team til kommunen, et til hver skole samt stamklasse teams – et team pr. klasse/hold. Elever og ansatte tilknyttes de oprettede teams pr. automatik på baggrund af de tilhørsinformationer, som er tastet i jeres studieadministrative system.
  1. I Tabulex Tea kan oprettes Teams, disse Teams kan vi pr. automatik oprette som Teams i jeres Office 365 også. Og ændringer i Tea vil ligeledes slå igennem i Office 365 Teams.

Begge moduler har en engangspris i oprettelse. 3.000 kr. ekskl. moms for en skole – 1.000 kr. ekskl. moms pr. ekstra skole.*

Der er kommet muligheder for private kanaler i Teams, som gør det muligt, at lave en kanal i Teamet og udvælge hvilke brugere, som skal have adgang til privat kanalen. Se mere her: https://easyiq.dk/teams-nyheder-privat-kanaler/

Har du behov for yderligere information eller andet, så kontakt os på [email protected]

*Forudsætter din kommunen eller skolen har vores klassesidemodul ift. Office 365.

Soccer play tactics strategy drawn on chalk board. Top view