Teams nyheder – Private kanaler!

SuperTeamsblog

Udrulningen af muligheden for at benytte private kanaler i Teams er i gang. Det vil sige, at det nu er muligt, at oprette nye kanaler og udvælge hvilke brugere i Teamet, som skal have adgang til den private kanal.

Dette er et naturligt skridt i den gode Teams strategi, som vi kalder den og som netop indlemmer automatikken i oprettelsen og vedligeholdet samtidig med at der nu kan arbejdes i små teams i privatkanaler i fælles Teams. Du kan læse mere om den gode Teams strategi og hvordan I kommer i gang her: https://easyiq.dk/teams-strategi/

Vi tager os af at oprette og vedligeholde Teams for klasser, medarbejder og Aula grupper – og sørger automatisk for brugertilmelding og afmelding på baggrund af jeres studieadministrative system (TEA, KMD, Lectio mv.) og samtidig laver vi en ens navnestandard, så de forskellige Teams har samme navneformel og dermed er ensartede. Vi tager os naturligvis også af årsrulling og dermed ændre navnet på klasserne henover sommerferien, så de passer til klassebetegnelsen.

Private kanaler er noget vi har ønsket længe og nu hylder velkommen med glæde og forventning. Private kanaler er tilgængeligt både i web og desktop udgave af Teams – udrulningen er som sagt i gang fra Microsofts side, så hvis I endnu ikke har det i jeres Office 365, så er det lige på trapperne.

Sammen med nyheden omkring private kanaler er der også kommet en lang række andre Teams nyheder, som kan findes her

Privatkanalgif