Microsoft Teams, Aula og EasyIQ – en 3-i-1 løsningen som virkelig fungerer for slutbrugerne

TeamsAulaEasyIQ

I en omstillingstid hvor mange ansatte, elever og forældre i den kommunale skoleverden er i gang med at bevæge sig ud i en ny tilværelse primært omkring Aula, så er det vigtigt at få skabt en forenklet tilgang til arbejde både med den nye kommunikationsplatform, men også med de eksisterende.

Dette budskab har vi forsøgt at facilitere i et stærkt samarbejde med såvel Microsoft, Netcompany og vores kunder, så vi har kunnet skabe rammerne for en arbejdsdag der i praksis netop skal favne både Aula, Office365, EasyIQ-løsningerne og en række andre portaler, som skal spille bedst muligt sammen.

På baggrund af vores erfaringer i samarbejdet med end 50 kommuner og lang række privatskoler kan vi tilbyde en simpel tilgang til arbejdet med flere portaler og digitale læringsmidler samlet et sted. Adgangen for ansatte og til dels elever skabes primært i Microsoft Teams, som er Microsofts paraply- program der kan håndtere en lang række værktøjer, apps og fildeling.

Den grundlæggende ide er egentlig at ansatte kollegialt kan samarbejde i Teams – Arbejdet på klassen afvikles ligeledes direkte i Teams, mens arbejdet omkring opgaver, forløb, elevplaner og ugeplaner afvikles direkte i EasyIQ-app’en i en kanal i Teamet. Det vil sige, at arbejdet med disse områder afvikles direkte i Teams uden brugerne behøver at forlade Teams eller bliver tvunget til at logge på et andet sted. Se mere om EasyIQ i Teams her: https://easyiq.dk/easyiq-i-teams/

Kommunikationen ift. hjemmet, eleverne og forældrene sker fortsat direkte i Aula men som brugerne ved, så sker der en spejling af informationer ugeplanen direkte tilAula, når der indtastes indhold i en klasses ugeplan eller som lektie/forberedelser, i de tilknyttede Aula widgets. Det vil sige, at de ansatte egentlig sidder og laver ugeplaner direkte i Microsoft Teams, som automatisk ligeledes optræder i Aula.

Begge EasyIQ Aula widgets – både ugeplanen og linkssamlingen kan købes som selvstændige widgets kun til brug i Aula – altså uden tilkøb af vores fulde læringsplatform eller andre produkter. Se mere om vores widgets her: https://easyiq.dk/aula/

Vi arbejder altså ud fra en integration, som gør det muligt at kombinere Microsoft Teams med EasyIQs læringsplatform eller dele derfra (for de ansatte kan selv skræddersy indholdet af EasyIQs læringsplatform i Teams), samtidig med at det vises i Aula.

Netop dette setup har skolerne i Halsnæs Kommune har haft adgang til gennem årene hvor først læringsplatformen er blevet introduceret, efterfulgt af Microsoft Teams og sidenhen af Aula.

Stefan Birkvel Mørk Bendtsen, Faglig leder, Arresø skole i Halsnæs Kommune fortæller:

”Vi har de seneste to år haft et forpligtende samarbejde med EasyIQ i forbindelse med en systematisk indsats for implementeringen af læringsplatformen. Samarbejdet har båret frugt, og det pædagogiske personale anvender i stigende grad redskabet. Vi har tilrettelagt kurser, workshops og uddannelse for såvel lærere, pædagoger, ressourcepersoner og ledelse i et niveaudifferentieret perspektiv, hvor de enkelte aktører har været aktivt deltagende, og dermed har haft et ejerskab ind i redskabets mange facetter.

Det har været en fornøjelse at følge, hvordan vores læringsplatform har tilpasset efter vore ønsker og sidenhen er blevet introduceret som et aktiv direkte i Teams, som ligeledes begynder, at være en grundsten i vores dagligdag – derudover er det naturligt, at EasyIQ SkolePortal sender direkte ugeplansinfo til Aula, så vi primært skal fokusere på samarbejde og kommunikation i Teams og Aula”

TeamsEasyIQUgeplan

På den måde kan du som underviser nøjes med at fokusere på en platform nemlig Microsoft Teams. Vi har sørget for at samle det hele til dig. Nu kan du sikkert gemme og dele viden samt både kommunikere med kollegaer i og udenfor organisationen og eleverne i dit fællesdrev i skyen.

teams9a

Derudover kan du skubbe opgaver og forløb ud til den enkelte elev i vores forløbsområde. Her ligger også vores integration til de digitale forlag, såsom Gyldendal, Clio, Alinea, Skoletube og Skoledu.

Derudover giver løsninger også en mulighed for arbejde med en forenklet og tidsbesparende elevplan, hvor man afgiver en graduering ift. kompetenceområderne i de enkelte fag og kan slutte op om vurderingen  med prosa. Se mere om den forenklede digitale elevplan her: https://easyiq.dk/elevplaner/

TeamsEasyIQElevplan

De tastede informationer i EasyIQs ugeplan direkte i Teams giver forældrene mulighed for et enkelt overblik direkte inde i Aula. Ugeplans widget’en i Aula findes i to views, hvor man i det fulde view ser hele ugeplanen, mens man i narrow view ser de vigtige informationer der er lagt ind. Se mere om EasyIQ Ugeplans widget her: https://easyiq.dk/easyiq-ugeplans-widget/

AulaEasyIQUgeplan

Selve oprettelsen af Teams og inkluderingen af elever og ansatte kan vi ligeledes bistå automatisk baseret på de datatræk vi får omkring skolen og brugerne fra STIL.

Du behøver derfor ikke at koncentrere dig om medlemmerne i dine stamklasser. Vi laver dem for jer. På den måde hedder klasserne det samme i Teams, som de gør i jeres brugeradministration og i Aula. Alt vedligeholdes gennem WS17 træk til STIL. Herved bliver både undervisere og elever automatisk medlem af teamet, når de indskrives i jeres brugeradministrative system.

Så mangler du bare som underviser lave en fagkanal under stamklassen, hvis du ønsker at bruge muligheden. Med vores læringsplatform, som kan lægges i kanalerne i jeres stamklasser, undgår I derved, at jeres skole drukner i Teams.

Vi har lavet Notifikationer ift. Aula, så forældrene kan se, når der er nyt i ugeplanen eller elevplanerne med et direkte link deri, så det er nemt at komme fra ugeplanen til de nye der er sket. Denne tilføjelse er Netcompany ved at frigive i de indleverede widgets.

Som fremtidige projekter arbejder vi i øjeblikket på at lave en endnu dybere integration af Aula i Teams på lige vilkår med SkolePortal.

Derudover har vi frigivet vores EasyIQ Links widget, som giver mulighed for at lave en nem og overskuelig linksamling direkte i Aula, hvor lærerne, ledelse og it-afdeling selv opsætter hvilke links der skal være tilgængelige for hvem. Dermed opnås en brugerstyret linksamling, som er tilpasset til brugeren i Aula. Links widget er naturligvis med SSO (Single Sign-on), så der kun skal logges ind en gang i Aula, hvorefter brugeren automatisk logges ind på det valgte link i EasyIQ Links Widget.

Links widget kan placeres alle steder i Aula fx som Narrow, Medium, Full og i Grupper, og vores linkswidget åbner Aula op, så man bl.a kan logge på teams direkte fra Aula.

EasyIQ Links widget kan købes selvstændigt ift. Aula og bruges af mere end 20 kommuner. Se mere om EasyIq Links widget her: https://easyiq.dk/easyiq-link-widget/

EasyIQ Link widget grupper

Har du behov for hjælp med at komme i gang med denne konstellation, så tag hellere end gerne sat i os på 7030 1888 / salg@easyiq.dk – ligeledes hvis du er interesseret i at høre om hvad prisen for dette setup er for dig og din skole eller hvis blot du/I har interesse i et enkelt af vores produkter.

Vi ser frem til at høre fra dig.