Elevplaner

Opsæt elevplaner efter dine egne behov i SkolePortalen.

Alle vores værktøjer kan tilføjes og fjernes for den enkelte klasse. På den måde kan man gøre det overskueligt for elever og forældre. Du kan så tilføje værktøjerne efter behov. På den måde kan du fravælge karakterer i de yngste klasser, samt tilføje UPV i den periode, hvor eleverne skal arbejde med det.

Du kan både arbejde med start og slutevaluering i dine forløb som genererer data til elevplanen. Du kan også sammenfatte en rapport til forældrene hvor du medtager de arbejdsområde, som du har valgt at arbejde med.

Du kan også vælge at arbejde i et enkelt overblik, hvor du i et tekstfelt, med tilhørende mulighed for afkrydsning af kompetencemål, kan skrive tekst til eleven uden at bruge forløbsprogression. Eleverne og forældrene kan så kommentere dine udsagn direkte i overblik.

Elevplansværktøjerne du kan vælge mellem er:

 • Alsidige mål: Et enkelt diagram hvor du kan se udviklingen over tid for både klassen og den enkelte elev. Godt værktøj til den klasse der skal arbejde med sociale tiltag.
 • Fravær: som arbejder sammen med Tabulex og derfor opdateres efter den daglige fraværsoversigt.
 • Karakter laver et samlet gennemsnit af karakterer givet til opgaver i dine forløb, samt giver dig mulighed for at skrive standpunktskarakterer ind for eleverne.
 • Nationaltest opsamlet data fra prøverne og viser dig status.
 • Overblik er en funktion hvor du kan evaluere eleven ud fra kompetencemålene med fem indikatorer. Indeholder samtidig tekstfelt med videomulighed, samt kommentarfelt for forældre og eleven.
 • UPV og studievalgsportfolie: giver dig mulighed for hurtigt at bedømme og indsende elevens personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger til optagelse.dk i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen.
 • Rapportfunktionen gør det muligt for dig at få et samlet overblik som arbejdspapir til evt. samtaler med elever eller forældre, ud fra forløb samt fagligt og tværfagligt indhold.
 • Sidst men ikke mindst har du muligheden for at få vist en fagoversigt, hvor du kan se:
 • Forløb viser elevens progression, hvor progressionen ses på det enkelte forløb, som eleven og læreren har start og slutevalueret.
 • Dialog giver dig mulighed for at arbejde med fagspecifikke og tværfaglige samtaleemner.
 • Elevmål giver dig mulighed for at arbejde med alsidige og faglige mål for den enkelte elev. Arbejdet med disse sker gennem status, handling, opfølgning og evt. evaluering på disse. Målene kan have tilknytning til fælles mål.
 • Portfolio opsamler alle forløb som eleven gennemarbejder, hvori slutprodukter såsom opgaver, film, billeder mv. lagres til efterevaluering og fremadrettet læring.
 • Fællesmålsoversigten giver et overblik over de forskellige fælles mål, som eleven har arbejdet med i de forskellige fag.

Elevplanen kan tilgås af elev, forældre og underviser.

Det behøver ikke være svært at arbejde med elevplaner – se i videoerne herunder, hvor du indstiller en elevplan til at være overskuelig, begår dig i den enkle digitale elevplan og indblik i resten af mulighederne i elevplansområderne.

EasyIQ SkolePortal – Indstillinger – tilret indholdet i elevplan

EasyIQ SkolePortal – Overblikket

EasyIQ SkolePortal – Fælles del

EasyIQ SkolePortal – Individuel del