Digitale læringsmidler i EasyIQ Office365

EasyIQ Office365 blogikon

EasyIQ Skolelinks er en brugerdreven samling af skolelinks og digitale læringsmidler, som nemt og enkelt kan distribueres i EasyIQ ConnectAnywhere og EasyIQ Office365. Lærerne kan nemt gemme og dele links med elever, kollegaer på skolen og kollegaer på andre skoler med EasyIQ Skolelinks. I…