EasyIQ SkolePortal

– læringsplatformen EasyIQ SkolePortal 250

EasyIQ SkolePortal er en læringsplatform, som håndterer digitale multi-modale læringsforløb. Læringsplatformen er integreret med læringsmål (de forenklede fælles mål), Rubrics (værktøj til synliggørelse af læringsmål) og elevplaner samt Office 365 og/eller GSuite

EasyIQ SkolePortal til folkeskolen – offentlige almenskoler og specialskoler

EasyIQ SkolePortal til de frie grundskoler – Privatskoler, friskoler og efterskoler

EasyIQ SkolePortal til ungdomsuddannelser – Gymnasier, erhvervsuddannelse, HF og VUC

Løsningen giver mulighed for at opbygge forløb efter den enkelte underviseres eget ønske i form af tekst, billeder, video, lyd, materiale, opgaver o.l.. Læringsplatformen giver yderligere adgang til vidensdelingsområde bestående af allerede oprettede forløb med læringsmål og synlige læringsmål, hvor der er mulighed for at hente og tilpasse forløb og derefter dele dem med sin klasse. Vidensdelingsområdet kører mellem undervisere på skolen, men også på tværs af skoler og kommuner.

Eleverne har hver i sær egen portfolio, hvor alle forløb, opgavebesvarelser og elevplaner gemmes. Forældrene får login hertil, så de kan følge med på sidelinjen og hjælpe eleven i hjemmet.

Fordele for Lærerne:

 • Understøtter forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisning
 • Giver mulighed for at stille differentierede opgaver, både til enkelte elever og til grupper
 • Dynamisk årsplanlægning
 • Dynamisk ugeplan
 • Tydeliggør målene med de enkelte forløb
 • Understøtter videndeling og samarbejde med kollegaer
 • Giver mulighed for at arbejde multi-modalt – opbyg forløb med tekst, billeder, videoer, digitale læringsmidler, opgaver, materialer mv.
 • Overskuelig oversigt over status på elev- og gruppebesvarelser
 • Fuld integration med Office 365 og GSuite
  • Office 365 integreret med Microsoft Classroom, Microsoft Classnote Book og Microsoft School Data Sync
 • Mulighed for at arbejde procesorienteret
 • Direkte adgang til de digitale læremidler skolen abonnerer på
 • Mulighed for nem inkorporering af læringsmål, som er baseret på forenklede fælles mål
 • Læringsmål præsenteres gennem Rubrics, som er en matrice der viser læringsmålene og evalueringskriterierne for eleverne, som aktivt kan bruge dem.
 • Dynamisk elevplan (tilvalg), der viseres elevens aktiviteter, portfolio, produkter og elevens progression
  • Fravær og standpunktskarakter vises i portalen
  • Resultater fra nationaltest og de nationale trivselsmålinger vises i elevplan

Fordele for eleverne:

 • Overblik over elevens opgaver og hjemmearbejde
 • Tydelige læringsmål for hvert forløb
 • Adgang til Læringsplatformen fra alle devices
 • Digital Portfolie med oversigt over alle afsluttede undervisningsforløb og opgaver
 • Mulighed for at arbejde og samarbejde online eller i integreret Office-funktionalitet i Office365 eller GSuite på eget device

 

Pris – Hvad koster det?

Læringsplatformen EasyIQ SkolePortal har en årlig pris baseret på antallet af brugere I er på skolen eller i kommunen.

Se prislisten her

EasyIQ Office365 basis eller EasyIQ GSuite leveres som en integreret del af løsningen.

 

EasyIQ SkolePortal – Login og Intro