Læringsplatform folkeskoler, almenskoler og specialskoler

Med EasyIQ SkolePortal får du en brugervenlig og professionel læringsplatform, hvor du kan samle din forberedelse, årsplanlægning, undervisning og evaluering på ét sted. Det daglige skolearbejde og overskueligheden for eleverne bliver nem og samtidig er det let for dig, som underviser, at følge med i elevernes progression og arbejde med faglige, tværfaglige og alsidige mål.

EasyIQ SkolePortal gør samarbejde og vidensdeling på din skole til en simpel opgave og aldrig har det naturlige sammenspil på en skole, på tværs af klasser og på tværs af fag, været lettere.

EasyIQ SkolePortal integrerer naturligt og nemt med jeres eksisterende dokumentplatform, såsom Office 365 eller G Suite og gør det nemt, at distribuere tids- og rettighedsstyrede opgaver og modtage besvarelser retur fra den enkelte elev eller fra egne sammensatte grupper.

Udfold dit kreative indhold direkte i EasyIQ SkolePortal, hvor du nemt, kan distribuere forløb med forskelligt indhold, såsom billeder, videoer, links, opgaver og meget andet. Flere skoler bruger i dag EasyIQ SkolePortal, som deres distribution af flipped indhold, hvor de nemt kan lave en video direkte via kameraet i deres enhed og 2 min senere, så er den ude hos eleverne, som ligeledes kan svare med en video direkte i forløbet.

Forældrene kan logge på via UNI-Login og kommer derfor nemt tættere på undervisningen i skolen.

Fordele for læreren

 • Forberedelse, afvikling og evaluering af undervisning ét sted
 • Overblik over elevernes afleveringer, evalueringer og progression.
 • Giver lærerne og pædagogerne ét sted at planlægge og evaluere undervisningen sammen
 • Gøre det nemmere for lærerne at skabe synlig læring og differentiere mål og multimodalt indhold i undervisningen for den enkelte elev
 • Nem distribution og opsamling af opgaver fra Office 365 og G Suite

Fordele for eleven

 • Giver et godt overblik over undervisningsforløb og opgaver
 • Synliggør læringsmål og egen progression
 • Gør det muligt at tilgå samme indhold fra flere platforme (stationær, bærbar, iPad)

Fordele for lederen

 • Giver ledelsen større indsigt i arbejdet på skolen
 • Styrker den faglige ledelse

Fordele for forældrene

 • Bringer forældrene tættere på undervisningen i skolen.
 • Gør det nemmere at følge og støtte barnets faglige udvikling.
 • Styrker kommunikationen mellem skole og hjem

Se intro videoen til vores læringsplatform herunder – og flere videoer på siden her: https://easyiq.dk/video-skoleportal/

EasyIQ SkolePortal – Login og Intro