UPV

Så er det ved at være tid til UPV – og Studievalgsportfolio

Du skal nu til at vurdere elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse (UPV). Det er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse.

Senest 1. december skal der være overført data fra skolen til www.optagelse.dk om, hvorvidt eleven opfylder de personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at påbegynde en uddannelse indenfor det valgte ungdoms-uddannelsesområde

Derudover skal samtlige uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse og vurderingerne i 9. og 10. klasse være gennemført af UU senest den 15. januar i skoleåret.

I løbet af efteråret skal lærerne i 8. klasse vurdere hver enkelt elevs personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vurderingen indtastes i elevens elevplan. Herefter overfører folkeskolen via sit elevplansystem oplysningerne til www.optagelse.dk

EasyIQ har gennem elevplanen gjort det let at arbejde med de enkelte elever gennem elevplansværktøjet UPV. Her er løsningen bygget op omkring de personlige og sociale forudsætninger. De faglige krav sendes særskilt til optagelse.dk.

Ligeledes et der nu værktøjet Studievalg, hvor eleven kan lave sin studievalgsportfolio, som skal vedlægges UPV.

Du vil i vores løsning have muligheden for helt enkelt, at løse opgaven og holde øje med processen, samtidig med at du med et enkelt klik kan sende det videre til www.optagelse.dk.

Se videoen herunder omkring UPV i EasyIQ SkolePortal