Udtalelser

Vi har samlet en række udtalelser omkring vores løsninger, som primært kommer fra klasseværelserne, som netop er der, vi ønsker vores løsninger bliver brugt.c c c

Ønsker du en udtalelse med på siden her – så mail os den endelig på salg@easyiq.dk – vi sætter stor pris på alle udtalelserne.

”Opgave/aflevering fra EasyIQ sparer mig 15 min pr. elev i arbejdet med respons. En klar forbedring i min dagligdag.”
Rune, It-ansvarlig og lærer, Kristine Seligmanns Skole

”Vi er virkelig glade for Opgave/aflevering fra EasyIQ og bruger den på tværs af vores afdelinger”
Charlotte og John, Lærere, Henriette Hørlücks Skole

”Vi er lige kommet i gang med opgave/afleveringsdelen og er mega glade for det. Det er specielt godt på mellemtrinnet, hvor unilogin gør det let for børnene at bruge det”
Poul, Lærer, Agerskov Kristne Friskole

”Jeg er virkelig glad for den support vi får hos EasyIQ – god imødekommenhed ved hjælp af tekniske vanskeligheder”
Frands, Skoleleder, Blåbjerg Friskole

”Efter at have prøvet flere læringsplatforme, synes jeg, at SkolePortalen bl.a. udmærker sig, ved de mange muligheder man har for at føje multimodalt indhold ind i sine forløb. Jeg elsker, at man, helt enkelt, kan krydre sine forløb med billeder og film til eleverne”
Merethe Holm, Viceleder og lærer, Glesborg Skole i Norddjurs Kommune

”På mange områder har Office 365 funktionsudtømt SkoleIntra”
Bjarne Lund Christensen, Skolekonsulent, Varde Kommune

”Tiden til TEAMS på kurset var ekstrem vigtig, det er vejen frem”
Torben E. Larsen, Skjern Kristne Friskole

”Vi har de seneste to år haft et forpligtende samarbejde med EasyIQ i forbindelse med en systematisk indsats for implementeringen af læringsplatformen. Samarbejdet har båret frugt, og det pædagogiske personale anvender i stigende grad redskabet. Vi har tilrettelagt kurser, workshops og uddannelse for såvel lærere, pædagoger, ressourcepersoner og ledelse i et niveaudifferentieret perspektiv, hvor de enkelte aktører har været aktivt deltagende, og dermed har haft et ejerskab ind i redskabets mange facetter”
Stefan Birkvel Mørk Bendtsen, Faglig leder, Arresø skole i Halsnæs Kommune

”De kurser vi har haft på Hundested skole har båret præg af indgående kendskab til EasyIQ’s egne muligheder såvel som indsigt i, hvad man som skole kan have brug for. Der har været relevant indhold for superbrugeren og novicen, som begge har oplevet at blive givet noget værdifuldt og udfordret passende.
Selvom det har været noget af en opgave for konsulenten Mikael at stå overfor op til 100 forskellige niveauer med dertil hørende spørgsmål, har han på bedste vis forsøgt at give noget til hver enkelt.”
Jakob Erik Grün, Faglig leder udskoling, Hundested skole i Halsnæs Kommune