Opgave/aflevering

Dette modul giver dig mulighed for helt enkelt at skubbe opgaver ud til de enkelte elever, samt at holde styr på hvem der har afleveret. Der gives direkte respons online.

Modulet kan hentes direkte ind i de enkelte kanaler i Teams i Office365, hvilket giver dig mulighed for opgavetildeling i fagkanaler med et Team pr. klasse.

Opgavemodulet snakker sammen med dit OneDrive, Teams/Groups, samt G-suite.

I EasyIQ SkolePortal kan der oprettes og distribueres opgaver med fuld rettighedsstyring:

 • Opgaver kan nemt tildeles som individuelle- eller gruppeopgaver
 • Opgaver kan styres på dato og tid – og der er nem mulighed for at udskyde afleveringstidspunktet for alle eller enkelte elever
 • Opbyg indhold omkring opgaverne multi-modalt med indholdsfelterne “tekst”, “billeder”, “videoer”, selve “opgaven”, “elevafleveringer”, “links” og “materiale”. Underviser kan altså opbygge opgaver som forløb med de forskellige indholdsfelter. Videoer optages fx direkte via browseren ind i forløbet eller hentes fra YouTube eller SkoleTube.
 • Simpelt opgave flow med mulighed for eleverne, at anmode om vejledning til deres opgaver, som underviserne nemt kan give og samtidig elektronisk give besked om, at der nu er vejledning på opgaven.
 • Video- og kommenteringsvejledning kan gives generelt på opgaverne – både underviser og elev kan lave videoer og kommentarer direkte i browseren
 • Alle opgaver og slutprodukter som eleven besvarer eller kreere i løsningen opbevares i den digital portfolio med oversigt over alle opgave/afleveringer, feedback og karakterer
 • Office 365 integreret med Microsoft Classroom, Microsoft Classnote Book og Microsoft School Data Sync.

Opgaverne til eleverne genereres automatisk så snart der er valgt om det er individuelopgaver eller gruppeopgaver. Det vil sige, at hverken underviser eller elev skal bøvle med download af opgaven og ej heller tænke på filnavne og filtyper – det hele sker automatisk. Opgaven ligger i jeres dokumentplatform fysisk med rettigheder, således at eleven ikke kan slette den.

Opgave-aflevering

Det findes 2 typer opgaver i løsningen:

Opgaver:

 • Underviseren kan tildele opgaver direkte fra Office365 eller GSuite dokumenter til eleverne – der skal altså ikke uploades, downloades, sættes rettigheder eller ligende – det sker automatisk
 • Forudsætter at kommunen/skolen har en Office 365 og/eller GSuite Apps løsning (Vi leverer allerede Office365 og G-Suite til flere skoler)
 • Der er oversigt over opgaverne, og lærerne kan spare og vejlede eleven omkring indhold og arbejdsproces
 • Opgaverne gemmer automatisk når elev eller underviser skriver i opgaven

Elevaflevering:

 • Læreren kan give eleverne en “Elevaflevering”, hvor eleverne kan aflevere en eller flere produkter. F.eks. PDF, video, linke til et website, iWorks filer, Office filer, GSuite filer med videre
 • Eleven kan altså besvare stillede spørgsmål i opgaven med forskellige filtyper
 • Ideelt til fx flipped classroom, hvor underviseren kan optage en video direkte ind i forløbet og eleven kan besvare ved at optage en video direkte fra sin mobiltelefon. Det er simpelt, nemt og det virker!

EasyIQ SkolePortal – Opgaver

EasyIQ SkolePortal – Portfolio