Odsherred Kommunes læringsplatform i skyen

”Som en del af Odsherred Kommunes fremtidige centrale skole-it strategi skulle der være en pædagogisk læringsplatform i skyen. Derfor blev alle kendte aktører inden for skole-it-løsninger på markedet inviteret til fælles produktinformations- Odsherred Kommuneog vidensdelingsmøde for at se nærmere på løsningerne sammen med skoleledere og pædagogiske it-vejledere.

Efter mødet blev 2 løsninger testet i pilotprojekter på skolerne sammen med elever og lærer. Krav til læringsportalen var Uni-Login baseret med Single sign-on, integreret privat filopbevaring med delemuligheder, pædagogisk implementering af digitale læringsmidler og fælles dokumentområder som bærende elementer.

Skolernes tilbagemelding var klar. Odsherred fremtidige pædagogiske læringsportal skulle være EasyIQ Office365 med klassesider, afleveringsmapper og skolelinks. Løsningen var fuldt ud integreret med kommunens brugerinformationer hos UNI-C – og brugerne logger på direkte via Uni-login-boksen og kommer til den simple og pædagogisk brugerflader, som giver adgang til alle funktioner i løsningen. Derudover levede løsningen op til alle opsatte kriterier og har et enormt udbygningspotentiale.

Implementeringen blev hurtigt og effektivt gennemført og udrulning er godt i gang. EasyIQ har været en integreret del af vores proces omkring den nye læringsportal – og undervejs har der været en gunstig og positiv dialog i samarbejdet.

Derudover har vi EasyIQ SkolePortal er en læringsplatform, som håndterer digitale multi-modale læringsforløb. Læringsplatformen er integreret med læringsmål (de forenklede fælles mål), Rubrics (værktøj til synliggørelse af læringsmål) og direkte integreret med vores Office 365, så det er nemt, at dele opgaver og få besvarelser med eleverne.

En anden del af vores IT strategi er, at vi på skolerne baserer vores ”kontor” pakke på Microsoft Office. Så det at elevernes har mulighed for at downloade en fuld Office pakke til deres pc/mac er absolut et plus som lægger sig op af den del af vores strategi omkring muligheden for BYOD” fortæller Søren Østrup, IT Projektleder/IT-tekniker i Odsherred Kommune.

microsoft-office-365-logo-vector