Nyt UNI-Login med EasyIQ IdP – info og vejledning

image2019-10-9_8-59-42

Det nye UNI-Login introduceres den 18/2 2020.

UNI-Login boksen skifter udseende, fra hvad vi kender, til et nyt design, hvori der kun kan tastes brugernavn. Når dette tastes, så omstilles selve loginprocessen til jeres IdP, afhængigt af hvordan brugeren har tastet sit brugernavn.

Når I har valgt at bruge EasyIQ IdP’en, så SKAL brugerne taste [email protected]æne.dk hvorefter de så omstilles EasyIQ IdP’en, hvor adgangskoden tastes og mulighederne for adgangskodeskift fremgår.

Fremadrettet håndteres adgangskoder- og passwordsnulstilling via EasyIQ kodeskift siden, som tilgås på kodeskift.dk – herfra er det muligt som lærer, at hjælpe dine elever med nulstilling og udskrift af deres adgangskoder, hvis de har glemt denne. Dette gør sig ligeledes gældende for forældre, som kan nulstille og udskrive for deres børn. Derudover kan it-vejledere afhjælpe alle klasser og elever med nulstilling, og særligt udvalgte brugere kan hjælpe deres kollegaer med dette. Nulstilling af egen adgangskode for en ansat kan ligeledes ske med NemID.

Med introduktionen af det nye UNI-Login kommer der for brugerne også krav om stærkere adgangskoder, frekvens på hvor ofte koderne skal skiftes samt differentieret adgangskodepolitikker – alt sammen udfra brugergrupperne indskoling, mellemtrin, udskoling samt ansat.

Fx vil indskolingselev skulle have en adgangskode bestående af fire cifre eller fire valgte piktogrammer – koden skal skiftes når eleven starter i 4. klasse, hvor kravet til adgangskoden bliver minimum 8 tegn, hvori der som minimum skal være bogstaver. Således vil kodens syntax stige både i længde, styrke og kompleksitet optil udskoling og ansat.

På siden her findes info, billeder, gennemgang af adgangskodesiden, adgangskodepolitikker, login-flows- og vejledning ift. det kommende UNI-Login: https://easyiq.dk/nyt-uni-login-med-easyiq-idp-info-og-vejledning/

Mangler du noget på vejledningssiden, eller er der noget vi kan gøre bedre herpå, så vil vi rigtig gerne høre herom på [email protected]