Læringsmål

Ønsker du at gøre brug af læringsmål i din undervisning? Fx gøre læringsterrænet synligt for eleven: Hvor er vi nu? Hvor skal vi hen?

Underviseren kan lave sine egne mål. Desuden er det nemt og enkelt at arbejde med kompetencemål eller de forenklede fælles mål i EasyIQ SkolePortal.

Læringsplatformen giver også mulighed for at arbejde med egne definerede mål – altså underviseren kan selv sætte nogle mål op for den enkelte elev eller klasse i et forløb.

Taksonomierne som læringsmålene er bygget op omkring arbejder med læringstrin, hvor hvert trin såvel forudsætter de tidligere trin som tilføjer nyt. Tanken er at bevæge sig fra minimum til maksimum. Fra overfladisk til abstrakt læring. Enhver taksonomi skal derfor strikkes sammen til målgruppen, således at vurderingskriterierne tager højde for, at stjernerne ikke er placeret så højt, at eleverne ikke kan nå dem. Der skal også tages hensyn til anerkendelsen af, at børns udvikling foregår i spring, og at virkeligheden altid udfordrer skemaet og planen. Læringsmål giver mulighed for at tilføje kommentarer fra elev og lærer, hvor virkeligheden ikke kan indeholdes i skemaet.

1

Kognitive taksonomier: SOLO-taksonomi, Anvendes oftest i matematik eller naturfag
2

Psykomotoriske taksonomier, hvor man arbejder med progression
3

God til at vurdere indlæring i synlige håndværks- og færdighedsfag som: Idræt, billedkunst, musik, sløjd m.m.

Rubric hjælper med:

  • Synlige læringsmål via UVM, og vurderingskriterier via Rubrics databasen
  • Før- og efterevaluering af forløb fra både lærer og elev.
  • Dokumentation af progression eller manglen på samme i elevplanen.

 

EasyIQ SkolePortal – Læringsmål

EasyIQ SkolePortal – Rubrics