IdP adgangskode politik

Politik 0. til 3. klasse 4. til 6. klasse 7. klasse og opefter + voksne
Adgangskodetype
Kriteriet hos brugeren for at få adgangskodetypen? 0. klassetrin til og med 3. ( individuelt klassetrin) klassetrin samt brugere som udpeges til adgangskodetypen. Udpegede elever markeres i Elevadgang

Skift af individuelt klassetrin foretages af skolerne i de administrative systemer.

4. klassetrin og med 6. klassetrin samt brugere som udpeges til adgangskodetypen.

Skift af individuelt klassetrin foretages af skolerne i de administrative systemer.

7. klassetrin og opefter.

Hvis brugeren har anden aktør end elev (employee eller contact) får de også denne adgangskodetype.

Skift af individuelt klassetrin og oplysninger vedr. aktør foretages af skolerne i de administrative systemer.

Adgangskodens gyldighedsperiode Indtil skift fra 3. til 4. klasse Indtil skift fra 6. til 7. klasse Efter 7. klasse skal koden skiftes en gang om året (365 dage)
Hvornår og hvordan skifter man til adgangskodetypen? Barnet modtager en varsel om adgangskodetype skift når barnet har skiftet individuelt klassetrin fra 3. til 4. klasse i de administrative systemer.

Barnet modtager en varsel om at “du skal snart skifte kode”.

Når varselsperioden er slut, skal barnet skifte adgangskode, når det logger på.

Barnet modtager en varsel om adgangskodetype skift når barnet har skiftet individuelt klassetrin fra 6. til 7. klasse i de administrative systemer.

Barnet modtager en varsel om at “du skal snart skifte kode”.

Når varselsperioden er slut, skal barnet skifte adgangskode, når det logger på.

Syntax
Adgangskodens minimumslængde Fire piktogrammer eller tegn 8 tegn 8 tegn
Adgangskodens maksimumslængde Fire piktogrammer eller tegn 24 tegn 24 tegn
Brugbare tegn Udvalgte piktogrammer – alternativt bogstaver og tal – Store bogstaver: A til Z (26 tegn)

– Små bogstaver: a til z (26 tegn)

– Tal: 0 til 9 (10 tegn)

– Symboler: (mellemrum) ! ” # $ % & ‘ ( ) * + , – . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _` { | } ~ (33 tegn)

– Store bogstaver: A til Z (26 tegn)

– Små bogstaver: a til z (26 tegn)

– Tal: 0 til 9 (10 tegn)

– Symboler: (mellemrum) ! ” # $ % & ‘ ( ) * + , – . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _` { | } ~ (33 tegn)

Adgangskodens kompleksitet Fire piktogrammer eller fire bogstaver og/eller tal Der skal være bogstaver Der skal være både store og små bogstaver samt tal
Genbrug af adgangskoden (Din kode kan ikke genbruges x gange) Ikke samme kode som har haft fem gange tidligere. ikke samme kode som har haft fem gange tidligere.
Tildelte adgangskoders konstruktion Tildelte adgangskode Tildelte adgangskode Tildelte adgangskode
Blacklistede adgangskoder? Ikke bruge eget navn, ikke bruge unilogin brugernavn.

Liste over top 50 mest almindelige passwords som ikke må benyttes.

mere end to gentagne tegn i forlængelse af hinanden

Ikke bruge eget navn, ikke bruge unilogin brugernavn.

Liste over top 50 mest almindelige passwords som ikke må benyttes.

mere end to gentagne tegn i forlængelse af hinanden

Regler
Adgangskode-notifikation (din kode skiftes om x dage?) Ingen varsling ved skift af adgangskode fra 3. til 4. klasse Ingen varsling ved skift af adgangskode fra 6. til 7. klasse Efter 365 dage modtages varsling og efter 365 dage plus 30 dage skal adgangskode skiftes.
Adgangskodespærring (hvem?) Ingen Ingen STIL
Initiere adgangskode skift hvis man kan huske sin egen adgangskode i forvejen? Nej Ja Ja
Logning
Logning af adgangskodeskift? Ja

hvem har skiftet.

hvornår har de skiftet

Hvor er der skiftet (ny Idp eller brugeradministration)

Logning gemmes 1 år

Ja

hvem har skiftet.

hvornår har de skiftet

Hvor er der skiftet (ny Idp eller brugeradministration)

Logning gemmes 1 år

Ja

hvem har skiftet.

hvornår har de skiftet

Hvor er der skiftet (ny Idp eller brugeradministration)

Logning gemmes 1 år