Elevplans rapport i EasyIQ SkolePortal

EasyIQ SkolePortal blogikon

I EasyIQ SkolePortal er det blevet muligt, at trække en elevplans rapport, som viser et øjebliksbillede af hvordan det går med den enkelte elev i udvalgte fag.

Du vælger selv som lærer, hvilke fag og herunder forløb, faglige mål og tværfaglige mål, som du ønsker med i rapporten.

  1. Vælges forløb, så får du elevens forløbsprogressioner i det valgte fag med i rapporten
  2. Vælges faglige mål, så kommer de individuelle faglige mål fra elevmåls området  med i rapporten
  3. Vælges tværfaglige mål, så kommer de tværfaglige mål som eleven arbejder med fra Elevmåls området

Selve data’en til den genererede rapport stammer altså fra forløb og elevmåls området i elevplanen under de enkelte fag. Genererede rapporter kan gemmes i rapportområdet og kan ligeledes gemmes som pdf på enheden du sidder på, hvorefter den evt. kan printes. I de gemte rapporter udvælger læreren om de enkelte skal være synlige for eleven.

Alle gemte rapporter gemmes i indeværende skoleår, hvor de vil kunne tilgås af læreren, som kan se alle rapporter og elev/forældre kan se de synlige rapporter.

Eelvplans rapport Eelvplans rapport1