EasyIQ SkolePortal – Ugeplan opdateret

EasyIQ SkolePortal blogikon

EasyIQ SkolePortal er opdateret ift. ugeplanen, hvor vi har lavet en ugeplansoversigt, som giver elever, forældre og lærer et nemt overblik over det igangværende i EasyIQ SkolePortal.

Ugeplanen indeholder et fritekstområde øverst til lærerne, hvor traditionel ugeplansinfo ligges – lærerne kan selv vælge om elever og forældre skal kunne se indholdet. På den måde kan området også bruges som kommunikation lærere og eventuelt vikarer imellem.

Derudover fremstår Ferie (kommer automatisk fra årsplanen), Vigtig information (som lærerne kan skrive på de enkelte dage), overblik over igangværende Undervisningsforløb, Forberedelse (opgaver/elevafleveringer fra forløb optræder automatisk pga. datotid i forløb, mens lærerne også selv kan skrive forberedelse på her. Husk at fleste indholdsfelter i forløb kan markeres som en lektie, hvor der sættes en dato – dette gør at lektien fremstår som en forberedelse i ugeplansoversigten. Ydermere kan der i Yderligere info skrives evt. andre ting iht. klassen, som måske ikke er så vigtige.

Vigtig information, Forberedelse og Yderligere info kan alle oprettes med daglige eller ugentlige gentagelser – altså om begivenheden skal køre nogle dage i træk på samme tidspunkt eller ligeledes gentages engang om ugen.

Yderligere kan disse begivenheder deles flere klasser imellem – du kan godt sætte en klasse mere på en begivenhed, så vil denne også figurer i den valgte klasses ugeplan.

Se videoen omkring vores ugeplans tiltag her:

Ideen om ugeplansoversigten er at give et hurtigt og nemt billede af aktiviteterne i SkolePortalen for såvel elever, lærer og forældre. Skemavisningen er fortsat tilgængelig i ugeplanen, som du blot kan vælge øverst.

Ugeplan og skema

 

 

 

Denne ugeplansoversigt er ligeledes vores første Widget, som vi påtænker, at præsentere i Aula. Igen vil den give et nemt overblik over alle aktiviteterne i SkolePortalen, hvad end om det er i forlængelse af Aula kalenderen eller om det er som selvstændig Widget i full størrelse direkte i Aula. Ligeledes er tanken, at Vigtige info præsenteres som Widget i Aula Overblik området yderst til højre. Se mere omkring Aula og EasyIQ Widget her: https://easyiq.dk/easyiq-aula-widget/

EasyIQ SkolePortals Ugeplan ser således ud:

EasyIQ SkolePortals Ugeplan