EasyIQ SkolePortal – Forlag

gyldenskoleportal

I samarbejde med Gyldendal har vi lanceret et sammenspil mellem faglige læringsforløb med læringsmål, tegn på læring, fælles mål mv. og koblet dem med vores EasyIQ SkolePortal. Det vil sige, at det som underviser er nemt, at tage læringsforløb fra Gyldendal og aktivt bruge dem i EasyIQ SkolePortal, herunder også at planlægge disse ind i Årsplanen.

Mulighederne for at koble fagligt stærke læringsforløbene med opgaver og evaluering i SkolePortalen er både unikt og tidsbesparende for underviserne. Alt hvad eleverne har produceret som en del af forløbet gemmes i den digitale portfolio ligesom det også er muligt at evaluere på de valgte forløbs fælles mål og differentierede læringsmål. Alt er samlet i Elevplanen!

Du kan se hvordan det ser ud i praksis på https://easyiq.dk/forlag/, hvor der bl.a. er en videogennemgang.

Vi arbejder på at kunne introducere samarbejde med flere forlag meget snart.

EasyIQSkolePortalForlag