EasyIQ SkolePortal – Fælles mål og Rubrics

EasyIQ SkolePortal blogikon

Fælles mål er kommet til som et aktivt modul, som man kan tilvælge i EasyIQ SkolePortal. Modulet inkorporerer de forenklede fælles mål, som er bygget op af færdigheds- og vidensområder.

Det vil altså være nemt for underviseren, at benytte de forenklede fælles mål med kompetenceområder og målsætning i forhold til de valgte mål.

Kan bl.a se således ud i form af fælles mål i henhold til en matematikopgave på 4-6 klasses niveau:

 

Fælles mål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrics 

Hvad skal vi lære i dag? Giv eleverne nemt overblik over hvilke forventninger du har til dem i det enkelte forløb og giv dem mulighed for selv, at vælge i samarbejde med deres underviser hvilket niveau de ligger på.

Udarbejd tydelige differentierede læringsmål til eleverne. Det giver altså eleverne et nemt overblik over hvad lærerne forventer at eleven skal lære gennem det givne forløb.

Læringsmålene opbygges i en central database sammen med forløbene i SkolePortalen, og kan derfor genbruges, ændres og benyttes af en andre lærere på en anden skole samme dag. Løsningen støtter op om den nye måde at tænke, planlægge og arbejde med læring.

En rubrics kan se således ud til et læringsforløb med decimaltal og brøker:

Rubrics til et læringsforløb med decimaltal og brøker

Eleven vælger et en ambition for læringsforløbet, og arbejder ud fra det. Læreren har mulighed for at tage en dialog med eleven om ambitionen og evt. overstyre elevens valg. Og når forløbet er gennemført evalueres elevens resultat. Her vist fra elevens portfolio:

Evaluering på forløb omkring decimaltal og brøker i elevens portfolio

Løsningen støtter op om paradigmeskiftet fra ”Hvad skal vi lave?” til ”Hvad skal vi lære?”

Vi har udarbejdet løsningen med input fra Gladsaxe Kommune der gennem det sidste 2 år arbejdet med læringsmål og rubrics. Derudover er arbejder vi med eksterne lærefaglige konsulenter og opsamler løbende input fra lærernes erfaringer med løsningen.

Vil du prøve EasyIQ SkolePortal? Så sender vi gerne en demobruger eller viser løsningen frem. Kontakt os på 7030 0000 eller på slag@easyiq.dk

 

Skriv et svar