EasyIQ Skolelinks

Hvad er EasyIQ Skolelinks?

EasyIQ Skolelinks er en brugerdreven samling af skolelinks og digitale læringsmidler, som nemt og enkelt kan distribueres i EasyIQ SkolePortal, Office365, G Suite og ConnectAnywhere.

Brugerne kan nemt gemme og dele links med elever, kollegaer på skolen og kollegaer på andre skoler med EasyIQ Skolelinks. I fællesskab med os skaber brugerne altså en stærk og omfattende linksamling, som er blevet en af Danmarks største brugerdrevne linksamling.

I praksis kan læreren selv tilføje og administrere linkgrupper og links til sine klasser eller stamhold.

EasyIQ Skolelinks er en del af EasyIQ SkolePortal og ConnectAnywhere, mens den er en tillægsydelse til EasyIQ Office365 og EasyIQ GSuite.

Løsningen forudsætter en af ovennævnte EasyIQ-produkter.

EasyIQ Skolelinks i EasyIQ SkolePortal, Office365 og Gsuite

2017-10-17_135151

EasyIQ Skolelinks i EasyIQ ConnectAnywhere-klienten

EasyIQ Skolelinks på EasyIQ ConnectAnywhere