EasyIQ Aula Widget

Print

Vi er godt igang med at udarbejde vores Widgets til Aula.

Vores hovedfokus har været at leverer den widget, som giver mest mulige information på bedst mulig måde i Aula. Vores konklusion indtil videre er fokuset på vores Ugeplan, hvor  indeholdet er et fritekstområde øverst til lærerne, hvor traditionel ugeplansinfo ligges – lærerne kan selv vælge om elever og forældre skal kunne se indholdet. På den måde kan området også bruges som kommunikation lærere og eventuelt vikarer imellem.

Derudover fremstår Ferie (kommer automatisk fra årsplanen), Vigtig information (som lærerne kan skrive på de enkelte dage), overblik over igangværende Undervisningsforløb, Forberedelse (opgaver/elevafleveringer fra forløb optræder automatisk pga. datotid i forløb, mens lærerne også selv kan skrive forberedelse på her. Husk at fleste indholdsfelter i forløb kan markeres som en lektie, hvor der sættes en dato – dette gør at lektien fremstår som en forberedelse i ugeplansoversigten. Ydermere kan der i Yderligere info skrives evt. andre ting iht. klassen, som måske ikke er så vigtige.

Vigtig information, Forberedelse og Yderligere info kan alle oprettes med daglige eller ugentlige gentagelser – altså om begivenheden skal køre nogle dage i træk på samme tidspunkt eller ligeledes gentages engang om ugen.

Yderligere kan disse begivenheder deles flere klasser imellem – du kan godt sætte en klasse mere på en begivenhed, så vil denne også figurer i den valgte klasses ugeplan.

Se evt. videoen på siden her om brugen af Ugeplanen: https://easyiq.dk/easyiq-skoleportal-ugeplan-opdateret/ 

Ugeplans widget’en giver et nemt overblik over alle aktiviteterne i SkolePortalen, hvad end om det er i forlængelse af Aula kalenderen eller om det er som selvstændig Widget i full størrelse direkte i Aula. Ligeledes er tanken, at Vigtige info præsenteres som Widget i Aula Overblik området yderst til højre.

EasyIQ Ugeplan i Aula Kalender:

Aula kalender m EasyIQ Ugeplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EasyIQ Ugeplan i Aula Full Widget:

Aula med EasyIQ Ugeplan Full Widget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EasyIQ Ugeplan i Aula Overblik:

Aula overblik med EasyIQ Ugeplan