Det er tid til UPV

2017-10-24_145507

Du skal nu til, at vurdere elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse (UPV). Det er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse.
Senest 1. december skal der være overført data fra skolen til www.optagelse.dk om, hvorvidt eleven opfylder de personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde en uddannelse indenfor det valgte ungdoms-uddannelsesområde

Derudover skal samtlige uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse og vurderingerne i 9. og 10. klasse være gennemført af UU senest den 15. januar i skoleåret.

Som en del af EasyIQ SkolePortal kan du naturligvis arbejde med elevernes UPV og herunder elevernes sociale og personlig forudsætninger for deres studievalg. Vi har lavet en lille instruktionsvideo til jer og en guide, som forklarer hvad eleverne og du som lærer skal gøre, hvad de sociale og personlige forudsætninger er, samt hvordan du bruger vores løsning.

Se video og guiden her – god fornøjelse med UPV-samarbejdet.

Lærertilgang upv