COVID-19: Fjernundervisning i EasyIQ SkolePortal

EasyIQ SkolePortal blogikon

Alle skoler holder midlertidig lukket grundet COVID-19 virus. Det er en ekstraordinær situation, som vi ikke tidligere har stået i, men eleverne skal fortsat undervises i hjemmet på trods af omstændighederne.

Undervisningsministeriet informerer løbende på deres hjemmeside om situationen i forhold til COVID-19.  Et tiltag er bl.a. muligheden for at fortsætte undervisningen via fjernundervisning – se mere her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

Fjernundervisning er mange ting, men det handler først og fremmest om at give eleverne fagligt indhold på ellers lange dage. Det kan ske på flere måder, og giver eleverne mulighed for at arbejde videre i hjemmet.

I en presset situation som denne, skal der ikke indføres komplekse arbejdsgange for hverken undervisere eller ledelse.  Vi griber derfor fat i et værktøj, som mange skoler allerede har adgang til og kender.

Lærere med adgang til EasyIQ SkolePortal kan ved hjælp af forløbsmodulet have daglig kontakt til eleverne i form af et kort forberedt forløb bestående af introvideo, information om emnet og efterfølgende opgaver.

Læreren kan ligeledes åbne op for korte chat- eller videokonferencer, hvor de kan svare på spørgsmål fra eleverne via f.eks. Teams, Hangout eller lignende.

Kom hurtigt i gang:

  1. Opret et forløb eller hent et fra vidensdeling. (sæt evt. datoer ind i forløbsnavnet/Du kan også navngive kapitler med uge og dag, så det er let for elever og lærer at se hvad der er foregået og hvornår)
    1. Husk at du selv kan have alle forløb liggende klar til eleverne, men eleverne kan først se dem når du synliggør dem ved at fjerne krydset over øjet.
  2. Optag en video direkte fra dit webcam, mobil eller tablet med intro til forløbet med det du normalt ville sige foran klassen inden du sætter dem i gang.
  3. Indsæt evt. yderligere tekst, info eller andet relevant i forløbet – evt. forskellige opgaver du ønsker, at klassen arbejder med individuelt eller som små hold. Du definerer selv om det er individuelt eller hold under elever.
  4. Eleverne ser videoen og går sidenhen i gang med indholdet af forløbet. Opgaver afleveres eller der efterspørges feedback, som kan tages online via de nævnte tjenester eller mail o.l.

Ovenstående er en let tilgang til en ny digital hverdag, som vi alle skal agere i nogle uger endnu.

Se vores udførlige vejledning nr. 1 omkring brugen af vores SkolePortal her på siden, hvor specielt sektionerne om ”Kom i gang med forløb og opgaver” er ekstraordinært relevante. https://easyiq.dk/skoleportal-vejledninger/

Du kan også finde videogennemgang af forløbsopbygning og opgaver i SkolePortal på siden her, hvor specielt video 5c og 7 er relevante ift. dette opslag. https://easyiq.dk/video-skoleportal/

 skoleportaldatoinddelt

KONTAKT SUPPORT

Vores support sidder naturligvis også klar til at hjælpe, hvis du ønsker støtte og vejledning i brugen af EasyIQ SkolePortal til din fjernundervisning.

Ring til os på tlf. 7030 1888