Breaking News fra Microsoft & nyt modul ”Opgaver og Afleveringer” i Office365

EasyIQ Office365 blogikon

Student Advantage nu også til underviserer – Teacher advantage.microsoft-office-365 student and teacher

Fra starten af det nye år får alle underviserer samme muligheder som eleverne mht. student advantage. Det vil kort og godt sige, at alle EasyIQ Office365 kunder, som hidtil har givet hver eneste elev adgang til 5 Office-pakken licenser til PC og Mac samt 5 licenser til mobile Office til iPad, fra det nye år af, kan tilbyde deres undervisere de samme vilkår.

Undervisningerne får altså hver og en adgang til 5 x PC/Mac Office-pakken licenser, som de kan installere på deres egne maskiner og yderligere 5 licenser, som giver adgang til Office til iPad apps’ne i appstore.

Undervisernes Office-licenser lægges ligesom med elevernes under software knappen på forsiden af løsningen, som giver et nemt overblik over hvor mange licenser, som brugeren har brugt og mulighed for selv at administrere dem.

Det hele komme til at kører automatisk på UNI-Login – så derfor bliver det administrative arbejde i it-afdelingen også væsentligt nemmere, da licensen automatisk tildeles underviseren og denne selv administrere brugen af licensen.

Alle får simpelthen samme udgangspunkt hvad enten om du er elev eller underviser og alle bruger får den samme frihed, da der kan installeres på lige netop brugerens private enheder hvad enten om det er en PC, Mac eller en iPad.

Læs mere i Microsoft egen udmelding her

 

Vi har lavet et nyt modul ”Opgave og afleveringer”  til EasyIQ Office365surfaceskoleportal

EasyIQ Office365 har fået et nyt modul, som nu gør det nemt som underviser, at stille en opgave til besvarelse hos en elev, flere elever eller hos grupper og undervejs med mulighed for kommentering, feedback, aflevering, afleveringstidspunkt mv.

Den pædagogiske oversigt over udestående elevafleveringer gør det nemt, at have overblikket, som underviser og gør det muligt, at følge med i elevens arbejde undervejs.

Når aflevering, karaktergivning og feedback er givet, så glider opgave/afleveringen ind under den enkelte elevs digitale portfolio, hvor den ligger til fremtidig brug til årlig karakter, skole-hjem-samtaler og vigtigst til eleven selv kan finde den frem og bruge den i fremadrettet læring.

Har du lyst til at prøve den nye opgave/aflevering kvit og frit i en måned?  

Skriv et svar