Årsplan

Årsplanerne i EasyIQ SkolePortal opstår automatisk på baggrund af oprettede og planlagte forløb i de enkelte fag og klasser. Årsplanerne leverer et nemt overblik over den enkelte klasses ugeplaner både fremadrettet, men også med et tilbageblik, så man nemt kan se hvad klassen har arbejdet med.

Den dynamiske årsplan opstår ud fra:

  • Planlægning/oprettelse af læringsforløb med dato interval
  • Ud fra fag, målgruppe, fælles mål og klasse/elever

Både den enkelte undervisers egne forløb og kollegaernes forløb fremgår i klassens årsplan. Det er således nemt, at se hvornår klassen har et større forløb igang i fx dansk og dermed måske ikke også skal have endnu et stort forløb i matematik i den samme periode.

Ferie fremgår naturligvis også af årsplanen.

Årsplanen kan også vises i en oversigt, så det er nemt, at se hvilke fælles mål, som der er blevet arbejdet med i hvilke uger.

Årsplan kan ses og tilgås af lærere, ledelse, elever og forældre.

EasyIQ SkolePortal – Årsplanlægning generelt

EasyIQ SkolePortal – Kopiering af årsplan fra digitalt forlag

EasyIQ SkolePortal – Kopiering af dine egne årsplaner

EasyIQ SkolePortal – Brug af skabeloner i årsplan