Rubrics – Hvad skal vi lære i dag?

Rubric bruges til at synliggøre og differentiere læringsmål overfor eleverne i EasyIQ SkolePortal.

Rubrics er en matrice, som viser læringsmål og evalueringskriterier. Eleverne kan dermed nemt se hvad det underviseren forventer, at eleven skal kunne ved det stillede forløb.

Eleven bliver aktivt involveret aktivt, da eleven skal vælge sig ind på sit forventede niveau i forhold til det stillede forløb – når Rubrics valget er taget, så åbnes forløbet, som så kan bliver gennemarbejdet af eleven. En Rubric består af 3-5 nivauer som i eksemplet her er fra farverne blå til hvid.

Evalueringskriterierne beskrives på fire niveauer:

  • Det laveste skal få elever med særlige behov i flow
  • De midterste skal få flertallet af eleverne i flow
  • Det højeste niveau skal udfordre klassens dygtigste elever (elever med særlige forudsætninger/ talenter)

Formålet med Rubrics:

  • At gøre læringsmål synlige
  • At gøre evalueringskriterier synlige
  • At arbejde med differentierede læringsmål og evalueringskriterier
  • At give mulighed for individuelle valg af læringsmål
  • At give mulighed for evaluering af individuelt valgte læringsmål
  • At kunne dokumentere individuelle styrkesider og fremgang

Rubrics opsamles i en central database sammen med læringsforløbene og kan derfor vidensdeles kollegaer imellem. Løsningen støtter op om den nye måde at tænke, planlægge og arbejde med læring.

EasyIQ SkolePortal – Oprettelse af forløb, fælles mål og brugen af Rubric