Læringsmål

Det er nemt og enkelt at arbejde med de forenklede fælles mål i EasyIQ SkolePortal.

Undervisere og elever får nem adgang til kompetencemålene, som er bygget op af færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag og klassetrin.

Det bliver altså nemt at vælge, hvilke forenklede fælles mål, som eleverne skal arbejde med i det enkelte forløb.

Læringsplatformen giver også mulighed for at arbejde med egne definerede mål – altså underviseren kan selv sætte nogle mål op for den enkelte elev eller klasse i et forløb.

Se videoen herunder hvor nemt det er, at vælge fælles mål og synliggøre disse via Rubrics.

EasyIQ SkolePortal – Oprettelse af forløb, fælles mål og brugen af Rubric