Elevplaner

Elevplaner opstår automatisk i EasyIQ SkolePortal på baggrund af oprettede forløb med fælles mål og synlige læringsmål.

Elevplanen består af et dashboard, elevmål, en portfolio og en fælles mål oversigt.

Dashboardet opsamler og præsenterer elevens opnåede resultater i et radardiagram i henhold til elevens opnåede resultater i kompetenceområderne og disse sammenlignes med klassegennemsnittet. Yderligere vises gennemsnit karakter, fravær, uddannelsesparathed mm. På dashboard’et fremgår elevens progression også, hvor progressionen ses på det enkelte forløb, som eleven har gennemarbejdet.

Elevmål viser alsidige og faglige mål, som eleven arbejder med. Arbejdet med disse sker gennem status, handling, opfølgning og evt. evaluering på disse. Målene kan have tilknytning til fælles mål.

Portfolio’en opsamler alle forløb som eleven gennemarbejder, hvori slutprodukter såsom opgaver, film, billeder mv. lagres til efterevaluering og fremadrettet læring.

Fælles måls oversigten giver et overblik over de forskellige fælles mål, som eleven har arbejdet med i de forskellige fag.

Elevplanen kan tilgås af elev, forældre og underviser.

Elevplaner i EasyIQ SkolePortal